ผลการเรียน

posted on 18 Mar 2011 12:16 by i-full

 

ปี 2550

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 4.00

เปอร์เซ็นไทล์ (Pr) 99.01

 

ปี 2551

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.95

เปอร์เซ็นไทล์ (Pr) 96.28

 

ปี 2552

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.69

เปอร์เซ็นไทล์ (Pr) 77.13

 

ปี 2553 เทอม 1

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.06

ปี 2553 เทอม 2 (รับรู้เมื่อวันที่ 18 มีนา 54)

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2.80